Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te
Almkerk zoekt:

Enthousiaste invalleerkrachten

Wij zijn op zoek naar een collega die:

  • bewust kiest voor christelijk onderwijs
  • beschikt over goede contactuele, organisatorische, pedagogische en didactische vaardigheden
  • in wil vallen in de verschillende bouwen

d’Uylenborch is een christelijke basisschool gelegen in het hart van Almkerk. De elementen in onze naam staan voor kennis, wijsheid, veiligheid en geborgenheid. Onze school is een warm nest waarbinnen elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Wij dragen een positief christelijke geloofsovertuiging uit waarbij iedereen welkom is.

d’Uylenborch wil een veilig nest voor leerlingen en medewerkers zijn. Dat betekent voor onze school:
• werken vanuit de onderwijsbehoeften van het kind
• een hulpklas voor aanvullende ondersteuning
• een plusklas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
• een open, respectvolle en veilige sfeer waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn
• circa 260 leerlingen, verdeeld over 10 groepen
• een enthousiast team van leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en onderwijsassistenten

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen (directeur), tel. 0183-401339 (school), of u kunt onze website www.uylenborch.nl bezoeken.
Reacties kunt u mailen naar cns@uylenborch.nl