In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur tenminste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

U kunt het volledige schoolondersteuningsprofiel lezen door het pdf-bestand te openen.