In de schoolgids vindt u allerlei informatie over wat er allemaal op onze school gebeurt: van de organisatie van het onderwijs tot de dagelijkse gang van zaken, maar ook hoe het contact met u als ouder/verzorger onderhouden wordt, wat er wordt geleerd, etc.
Ook vindt u in de schoolgids de belangrijkste namen en (email-)adressen, deze staan achterin de gids vermeld.

U kunt de volledige schoolgids lezen door het pdf-bestand te openen.