Kanjerschool

Vanaf de start van het schooljaar 2016-2017 zijn wij een Kanjerschool.

Na een cursus voor alle leerkrachten hebben wij de juiste handvatten gekregen om Kanjertraining te geven aan de kinderen. In alle groepen staat het werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling op het rooster.

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

De kerndoelen:
• Hier ben ik
• Het is goed dat ik er ben
• Ik ben te vertrouwen
• Ik help
• Ik speel niet de baas
• Ik lach niet uit
• Doet iemand expres naar, dan denk ik: Bekijk het maar!
• Ik gedraag mij als een kanjer, want ik ben een kanjer

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?
• Jezelf voorstellen/presenteren
• Iets aardigs zeggen
• Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
• Een compliment geven en ontvangen
• Ja en Nee kunnen zeggen
• Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt
• Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
• Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
• Samenwerken
• Vriendschappen onderhouden
• Vragen stellen, belangstelling tonen
• Proberen de ander te begrijpen
• Kritiek durven geven en ontvangen
• Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
• Leren stoppen met treiteren
• Uit een slachtofferrol stappen

De vier gedragstypen in de Kanjertraining

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.

Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang.

Het aapje (de rode pet) lacht uit, loopt mee, gedraagt zich als een uitslover en maakt theater.

De vlerk (de zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.

Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.