Welkom in de plusklas

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op de pagina van de plusklas! Onze plusklas bestaat uit 10 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en samen met onze juffrouw Renée van Drunen, gaan we elke vrijdagmiddag met elkaar aan de slag!

Bij het kiezen van de opdrachten voor de plusklas proberen we de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken. Dit verhoogt de betrokkenheid, motivatie en taakverantwoordelijkheid. De opdrachten en projecten moeten creativiteit vragen van de leerling en uitnodigen om de volgende drie denkniveaus in te zetten:

 • Analytisch denken (inzicht, logica, abstract denken, formuleren, evalueren, informatieverwerking)
 • Creatief denken (associëren, brainstormen, flexibiliteit, inlevingsvermogen, originaliteit, vormgeving)
 • Praktisch denken (effectiviteit, doorzettingsvermogen, planning, samenwerken, zelfkennis, overtuigingskracht)

We proberen de opdrachten/thema’s, zowel qua inhoud als qua werkvorm, zo afwisselend mogelijk te laten zijn. Dit om de motivatie te stimuleren. Ook zorgen we ervoor dat de opdrachten voldoende uitdaging en een open karakter hebben. Natuurlijk heeft ook de sociaal-emotionele ontwikkeling onze aandacht!

Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van al onze activiteiten, ontdekkingen en ervaringen.

We gaan er met elkaar een afwisselend, uitdagend en leerzaam jaar van maken!

Ontwerp je eigen eiland!

De leerlingen hebben in groepjes de opdracht gekregen om zelf een eiland te bedenken en te ontwerpen door middel van het maken van een maquette. Daarnaast moesten ze met elkaar uitwerken hoe het op hun eiland geregeld is met bijvoorbeeld de cultuur, de regering, recreatie, vervoer, natuur, energiegebruik, accommodaties en voedselvoorzieningen. Er moeten nog drie groepjes hun eindproduct presenteren aan de klas, maar hier alvast foto’s van de twee groepjes die hun presentatie al hebben gegeven.

Een toeterende, vurige zwembroek?

Het draait bij dit spel om fantaseren en creëren. Van een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord en een zelfstandig naamwoord maak je een hele nieuwe creatie. Heeft u bijvoorbeeld al wel eens gehoord van een draaiende, boze broccoli of van een glijdende, grappige boom? Bij dit spel is alles mogelijk, want de kinderen zijn zelf de tekenaar! Daarna raad je wat de andere kinderen getekend hebben. Op deze manier hebben we op een humoristische manier gewerkt aan ‘creatief denken’.

The Orange Game!

Het doel van dit spel is bereikt als iedere leerling de twee voorwerpen van zijn of haar eigen kleur in handen heeft. Het spel begint met de gekleurde voorwerpen die willekeurig zijn verdeeld tussen de leerlingen. Het voorwerp mag alleen doorgegeven worden aan degene naast je en mag alleen worden verplaatst naar een lege hand. Soms moet je een voorwerp van je eigen kleur dat al in je bezit is, opgeven om het doel voor de hele groep te behalen. Een spelletje dat vraagt om inzicht en samenwerkingsvaardigheden!

De proefjes van Tooske, Sarah en Stijn

Dat het uitvoeren van proefjes een favoriet onderdeel van een plusklasmiddag is, blijkt wel uit het feit dat de leerlingen zelf graag proefjes voorbereiden. Zelf hebben ze voor de benodigde materialen, invulbladen en uitlegbladen gezorgd! Zo hebben we onder leiding van Tooske met elkaar ‘slijm’ gemaakt. Sarah heeft ons meer geleerd over het vormen van een beeld met je linker- en rechteroog door je hersenen. Stijn heeft uitgelegd wat er met verschillende kleurstoffen gebeurt als ze in aanraking komen met water en met elkaar. Tooske, Sarah en Stijn…heel hartelijk bedankt!

Zwaartekracht in een proefjescircuit!

Tijdens deze les zijn we door middel van 5 verschillende proefjes nog meer te weten gekomen over de zwaartekracht! De volgende proefjes hebben we uitgevoerd:

 • Hoe valt papier?
 • Wat gebeurt er als je papier laat vallen?
 • Kun je een stapel boeken omver blazen?
 • Wat doet inkt in water?
 • Kun je knikkers stapelen zonder dat ze wegrollen?

Elk groepje heeft de uitleg van één proefje gepresenteerd aan de rest van de klas.

Eeeeeeenorm vliegtuig! 

Twee lessen hebben in het teken gestaan van vliegtuigen! In de eerste les vouwden de kinderen een vliegtuig. Toen alle vliegtuigen klaar waren, bekeken we samen van ieder vliegtuig de proefvlucht. Van ieder vliegtuig noteerden we wat er allemaal mis ging of mis kan gaan. Daarna hebben we in tweetallen een verbeterd vliegtuig gemaakt en maakten we met elkaar een stukje van het storingsformulier voor papieren vliegtuigen. Op deze manier werden de kinderen gestimuleerd om analytisch te denken: hun producten te evalueren en samen te bedenken wat er fout kan gaan en hoe zo’n fout opgelost kan worden.

In de tweede les hebben we in tweetallen de kennis van de eerste les gebruikt om nu een heel groot vliegtuig te vouwen van etalagekarton. Analytisch denken was wederom heel belangrijk. Wat valt er te leren van de eerdere ervaringen? Wat blijft hetzelfde en wat is verschillend, wanneer je het formaat en het materiaal zo verandert? Wie kijkt naar mogelijke fouten, zoals slordige vouwen of kleine afwijkingen waardoor de vleugels niet symmetrisch zijn? Ook samenwerken en praktisch denken werden in deze opdracht geoefend. Tot slot hebben we een parcours met elkaar bedacht, waar het vliegtuig in een bepaalde volgorde doorheen, overheen of onderdoor moest vliegen. Het vliegtuig dat het minst vaak gegooid hoefde te worden, won de wedstrijd!

Democratie!

In deze les hebben we een democratie nagebootst. Allereerst hebben we met elkaar besproken wat een democratie eigenlijk is. Ook hebben we met elkaar gereflecteerd op de werking van een democratie. Vragen die hierbij naar voren kwamen zijn:

 • Vind je het een goede manier om te bepalen wat er moet gebeuren in een land: dat elke inwoner mag stemmen?
 • Wie mogen er allemaal stemmen?
 • Waarom jullie nog niet?
 • Is dat eerlijk of oneerlijk?
 • Zou de leeftijdsgrens opgeschoven moeten worden naar 16? 12? Waarom wel/niet?
 • Zou je al willen stemmen?
 • Stel dat je mocht stemmen, welke onderwerpen zou je dan belangrijk vinden?

Hierna hebben de kinderen in groepjes plannen gemaakt voor verbeteringen voor onze eigen school. Ze mochten een eigen partijnaam bedenken en al hun ideeën opschrijven. Elk groepje heeft daarna zijn plannen voor de klas gepresenteerd. Ze moesten hierbij proberen elkaar te overtuigen om zoveel mogelijk stemmen te verkrijgen voor hun eigen partij.  De partijen mochten daarna ook nog vragen aan elkaar stellen en de partijen konden ook nog hun plannen verantwoorden: Hoe denken ze de plannen ook echt te realiseren? Wat is de achterliggende gedachte? Tot slot hebben we een echte stemming gehouden  en heeft de winnende partij de ideeën aan juf Wendy mogen geven!

De proef met de rode kool!

We onderzochten de werking van een zure vloeistof  en een basische vloeistof op een bijna PH neutrale vloeistof. We gebruikten hiervoor rode koolsap, azijn en soda. We ontdekten dat soda en azijn steeds een andere kleur aan het rode koolsap gaf! We leerden tijdens dit proefje om vooraf een voorspelling te maken. Ook praktisch denken en informatie verwerken kwamen bij dit proefje naar voren. Gedurende het proefje kwamen er nieuwe onderzoeksvragen naar voren. Deze vragen konden we gelijk in de praktijk uitwerken. Aan de hand van onze bevindingen konden we een conclusie trekken over wat er gebeurt met basische, neutrale en zure stoffen als ze in contact met elkaar komen.

Verplaats het water!

De kinderen kregen de opdracht om in groepjes een model te bedenken en te maken, voor een opstelling om water te verplaatsen van het ene naar het andere vat. We leerden tijdens deze les meer over constructies, een probleem analyseren en oplossen, samenwerken en plannen!

Start!

Het is altijd goed om aan het begin van het schooljaar voor jezelf duidelijk te krijgen waar je het komende jaar in de Plusklas aan wilt werken. Dit jaar deden we dat door middel van deze opdracht!