Onze groepen

d’Uylenborch heeft 10 groepen: 7 enkele en 3 combinatiegroepen.

Daarnaast is er 4 ochtenden in de week een hulpklas voor leerlingen uit groep 5 t/m 8.

Ook is er een plusklas voor de onderbouw  (de ontdekkersgroep) en een plusklas voor de bovenbouw.

Voor de groepen 1 t/m 6 is er remedial teaching