Maak kennis met ons bestuur

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Almkerk. Deze vereniging heeft leden. Meestal zijn dit ouders van onze leerlingen, maar soms ook ouders die geen kinderen meer op school hebben. Deze vereniging en onze school worden geleid door een bestuur.
Dit bestuur denkt met de schoolleiding en de MR o.a. na over hoe de school invulling geeft aan haar identiteit, het lespakket en de vervanging daarvan, de schoolbegroting en het onderhoud. Ons bestuur bestaat volledig uit ouders van schoolgaande kinderen.  Op deze manier tonen zij hun betrokkenheid en leveren zij een belangrijke bijdrage aan het leer-
en leefklimaat op onze school.