Welkom in de Plusklas

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op de pagina van de Plusklas! Onze plusklas bestaat uit 16 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en samen met onze juffrouw Renée van Drunen, gaan we elke woensdagochtend met elkaar aan de slag!

Bij het kiezen van de opdrachten voor de plusklas proberen we de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken. Dit verhoogt de betrokkenheid, motivatie en taakverantwoordelijkheid. De opdrachten en projecten moeten creativiteit vragen van de leerling en uitnodigen om de volgende drie denkniveaus in te zetten:

  • Analytisch denken (inzicht, logica, abstract denken, formuleren, evalueren, informatieverwerking)
  • Creatief denken (associëren, brainstormen, flexibiliteit, inlevingsvermogen, originaliteit, vormgeving)
  • Praktisch denken (effectiviteit, doorzettingsvermogen, planning, samenwerken, zelfkennis, overtuigingskracht)

We proberen de opdrachten/thema’s, zowel qua inhoud als qua werkvorm, zo afwisselend mogelijk te laten zijn. Dit om de motivatie te stimuleren. Ook zorgen we ervoor dat de opdrachten voldoende uitdaging en een open karakter hebben. Natuurlijk heeft ook de sociaal-emotionele ontwikkeling onze aandacht!

Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van al onze activiteiten, ontdekkingen en ervaringen.

We gaan er met elkaar een afwisselend, uitdagend en leerzaam jaar van maken!

Wie is de ‘Plus-MOL’?

Wij spelen het spel ‘Wie is de Plus-MOL?’ met elkaar. Behalve dat het erg leuk en spannend is, komen er ook diverse samenwerkopdrachten aan bod. Deze opdrachten zijn lastig, waardoor het om kunnen gaan met teleurstellingen ook een rol zal gaan spelen. Een fout maken is dan weer niet erg, want wellicht denken je klasgenoten dan dat jij de mol bent en maak je meer kans om het spel te winnen. De mol heeft daarentegen de opdracht om zo onopvallend mogelijk juist expres fouten te maken. Natuurlijk zonder dat de andere spelers dit duidelijk in de gaten krijgen. Het is voor de kinderen tijdens de opdrachten nodig om analytisch, praktisch en creatief te denken. We onderzoeken onze eigen sterke kanten op dit gebied. En we doen samenwerkopdrachten waarbij we elkaars kwaliteiten nodig hebben. Het is misschien even wennen, omdat de opdrachten de kinderen uitdagen om buiten de normale kaders te denken. Meer foto’s volgen nog als het spel gespeeld is en de MOL zich bekend heeft gemaakt…!

Nieuw project: Het menselijk lichaam!

De komende periode gaan we meer leren over het menselijk lichaam. De leerlingen uit de groepen 5 en 6 gaan een reis maken door de mens! Ze gaan de komende weken met elkaar aan de slag om ons lichaam na te maken en maken daarbij ook een bijbehorende audiotour. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen een lesboek en werkboek over het menselijk lichaam. De combinatie van (pittige) theorie en interessante praktijkopdrachten zullen ze uitdagen om zelf meer te leren over het lichaam. Daarnaast speelt ook het aanleren van studievaardigheden een rol, want er worden drie manieren aangeboden waarop kinderen de inhoud van grote, moeilijke teksten kunnen leren. Als afsluiting gaan de ze ook nog onderzoek doen naar de werking van minstens 5 organen en presenteren dit op een, door hen zelf uitgekozen manier (een muurkrant, een poster, een brochure, een powerpoint of een lapbook). We zijn dit nieuwe project begonnen door eerst eens met elkaar te brainstormen over wat we al wisten van het menselijk lichaam. Zoals u kunt zien op de foto’s hebben we dit wel op een leuke manier vorm gegeven!

Gastles: Duurzame energie

Op woensdag 8 februari 2017 kwamen dhr. Koekkoek en dhr. Van Vliet een gastles bij ons verzorgen over ‘duurzame energie’.  We zijn deze ochtend onder andere meer te weten gekomen over elektroden, atomen, spoelstroom en gaatjesstroom. Ook hebben we met elkaar besproken welke vorm van energie nu het beste is voor ons milieu en wat de gevolgen zijn als de wereld zich gaat opwarmen. We hebben tot slot een wandeling gemaakt door Almkerk om te kijken waar zonnepanelen zijn en wat het nut hiervan is.

Gastles: Het weer

Op donderdagochtend 19 januari 2017 kwam Niek van Andel (oud-leerling van onze school en broer van Luuk uit onze plusklas) een gastles verzorgen over het ‘weer’. Hij weet hier ontzettend veel vanaf en kwam de leerlingen hier graag wat meer over vertellen. Hij heeft ons uitgelegd wat (lucht)druk nu precies is en ook zijn we meer te weten komen over temperatuur, wind, een hoog drukgebied, een laag drukgebied, een depressie, een occlusiefront en het Coriolis effect. Na al deze leerzame theorie mochten de kinderen zelf een weerbericht gaan maken en presenteren, waarbij ze gebruik moesten maken van de verschillende weerkaarten. Ze moesten wat vertellen over de verwachte temperatuur, windrichting, bewolking en neerslag en ook over de belangrijke vraag…kunnen we dit weekend schaatsen? Het was een hele leuke en leerzame morgen!

Gastles: Robotica

Op woensdag 11 januari 2017 kregen wij een gastles, georganiseerd door het ‘Wetenschapsknooppunt’ van de universiteit van Amsterdam. Twee begeleidende wetenschappers namen 15 LEGO Mindstorms en 15 laptops mee. Na een introductie over robotica hebben de leerlingen in tweetallen de eerste schreden op het pad van programmeren gezet. Dit deden ze door eerst kennis te maken met de sensoren die op de robot zitten. Vervolgens leerden ze hoe ze robot zo kunnen programmeren dat deze een lijn kan volgen. Op de foto’s is goed te zien dat het een zeer geslaagde ochtend was!

Bouw een ooievaarsnest!

Bij deze activiteit was de fijne motoriek erg belangrijk zoals u op de foto’s kunt zien, maar nog belangrijker was de samenwerking binnen het groepje! Op een fles moesten de groepjes namelijk een stevig ooievaarsnest bouwen van lucifers. Ze moesten goed overleggen met elkaar welke structuur een sterk nest kan opleveren en hoe je samen ook echt tot een goed eindresultaat komt! Dat viel nog niet altijd mee, maar op de foto’s is te zien dat het is gelukt!

Zelf verf maken!

Deze ochtend was het weer tijd voor een proefje! De kinderen hebben zelf verschillende kleuren verf gemaakt en daarna een ‘kunstwerk’ gemaakt over wat ze van de plusklas vinden!

Afsluiting project!

Alle lapboeken en maquettes over de ruimte zijn klaar! Wat een prachtig resultaat hebben de kinderen individueel, maar zeker ook samen bereikt! De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben hun maquette en hun audiotour gepresenteerd aan hun ouders! We kunnen terugkijken op een creatief en leerzaam project! 

Filosoferen: Wat kan denken en wat niet?

In groepjes hebben de leerlingen tijdens deze les nagedacht over wat denken precies is en wat kan denken en wat niet. Ze mochten niet zomaar zeggen ‘dat denk ik gewoon’, maar ze moesten er goed over nadenken en aan de andere uitleggen waarom ze dat dachten. Aan het einde van de les hebben we samen een paar uitkomsten doorgenomen en hierover met elkaar gediscussieerd.

Ruimte activiteiten

Wij werken al een tijdje over de ruimte. De kinderen van de groepen 5/6 maken een lapbook van de planeten en andere verschijnselen in de ruimte. De kinderen van groep 7 en 8 zijn bezig met het maken van het zonnestelsel en een daarbij behorende audiotour! Op de foto’s kunt u onze vorderingen bekijken.

De toren!

Vandaag zijn we begonnen met een opdracht waarbij het samenwerken wel heel erg belangrijk was. De kinderen moesten in groepjes een zo hoog mogelijke, op zichzelf staande toren bouwen van rietjes, ballonnen en tape! Op zich niet een hele moeilijke opdracht, maar dat verandert wel als je niet met elkaar mag praten! Toen werd het al snel een stuk lastiger. Aan het begin van de opdracht en halverwege kregen de kinderen 1 minuut de tijd om een plan van aanpak te maken en de taken te verdelen. Tijdens de uitvoering was het muisstil in de klas en waren de groepjes geconcentreerd bezig met de opdracht! Gebarentaal bleek een goed hulpmiddel en één groepje was zo creatief om te bedenken dat je natuurlijk ook op papier met elkaar kunt communiceren! Bekijk de foto’s voor het eindresultaat!

De proefjes van Jules

Voor de kinderen van de Plusklas is het uitvoeren van proefjes altijd een erg leuke en leerzame activiteit. Voor deze ochtend had Jules 2 proefjes voorbereid. Zelf had hij gezorgd voor alle materialen en alles stond netjes klaar. De rest van de klas mocht helpen bij de uitvoering en Jules heeft tot slot de proefjes ook nog uitgelegd. Bedankt Jules!

De Amerikaanse verkiezingen

Ook de kinderen in de Plusklas waren erg bezig met de Amerikaanse verkiezingen, dus hebben we daar met elkaar bij stil gestaan. Eerst hebben we in groepjes nagedacht over alles wat we er al vanaf wisten en hier hebben de kinderen een mindmap van gemaakt. In de nabespreking hebben we nog met elkaar gepraat over de twee kandidaten, het kiessysteem van Amerika, de kiesmannen en de Swing States. Het was erg leuk om op deze manier met elkaar stil te staan bij een actueel onderwerp!

Schuimend glas!

Vandaag hebben we tijdens WOW! een spectaculair proefje uitgevoerd. Want wat gebeurt er nu als je een zure stof (azijn) en een basische stof (bakpoeder) bij elkaar doet? Nou dan krijg je een chemische reactie en ontstaat er koolzuurgas. Dit gas is doorzichtig en heeft geen kleur, dus je kunt het normaal niet zien. Maar als je ook afwasmiddel toevoegt aan de azijn en het bakpoeder, dan kun je het koolzuurgas wel zien. Het gas en het afwasmiddel vormen samen kleine zeepbelletjes. Aan de hoeveelheid schuim kun je dus zien hoeveel koolzuurgas er ontstaan is! En zoals u op de foto’s kunt zien…was dat bij ons aardig wat!

Een brug te ver?

Vandaag kregen de kinderen weer een uitdagende opdracht. Hoe kun je met maximaal zes lucifers een brug bouwen die aan de volgende drie eigenschappen voldoet:

  •  De brug moet zo stevig zijn dat er een vol doosje lucifers op kan worden gezet zonder dat hij instort.
  • Twee gestapelde lucifers moeten ruim onder de brug doorkunnen zonder hem te beschadigen.
  • Geen andere materialen gebruiken dan alleen lucifers en de lucifers mogen niet worden beschadigd, vastgemaakt of ingedrukt.

Dit was nog niet zo eenvoudig en vroeg echt om doorzettingsvermogen van de kinderen. Dat het uiteindelijk toch is gelukt is, kunt u zien op de foto’s!

Proefjescircuit

Deze ochtend was het weer tijd voor WOW! In circuitvorm hebben we 4 proefjes uitgevoerd, namelijk ‘Zwemmend ei’, ‘Water op zijn kop’, ‘Glas met lava’ en ‘Bovenste glas’. Tijdens deze proefjes zijn we meer te weten gekomen over de dichtheid van water en eieren en wat voor invloed zout hierop heeft. Ook leerden we meer over luchtdruk en de zwaartekracht. Natuurlijk kwam het voorspellen, uitvoeren en reflecteren weer terug. In groepjes hebben we de uitleg van een elk proefje aan elkaar gepresenteerd, want ook daar leren we weer van!