Welkom in groep 5a!

Wat leuk dat je onze pagina bezoekt!

Wij zijn groep 5a. Ons lokaal is te vinden op de eerste verdieping in de lange gang.

We beginnen ’s morgens met het Bijbelverhaal, hierna gaan we verder met rekenen, taal en spelling.

Juf heeft aandacht voor ons allemaal. Ze zorgt ervoor dat ieder kind op zijn/haar niveau kan leren en werken. De kinderen die extra uitleg nodig hebben, sluiten aan bij juf in de (extra) instructiegroep. Juf weet ook wie de stof erg makkelijk vinden, aan hen geeft ze iets extra’s of biedt iets anders aan.

Wat we ’s middags doen verschilt. Soms hebben we aardrijkskunde, dan geschiedenis, natuur, Engels of handvaardigheid. We krijgen dit jaar voor het eerst repetities. We krijgen voor deze toetsen huiswerk mee, zodat we de week van tevoren kunnen leren.

Omdat het erg belangrijk is hoe we met elkaar om gaan, krijgen we kanjertraining. Hierin leren we dingen over onszelf en over de ander.

Wil je meer weten, kom dan eens kijken in de klas!

Kunst uit groep 5a!

05-12-2016

We hebben dit jaar voor het eerst surprises gemaakt…

Wat waren ze mooi en wat hebben we leuke cadeautjes gehad!